elektronika

Osazování desek plošných spojů

Výroba elektronických systémů

Vývoj softwaru

Vývoj hardwaru

Zákaznický vývoj hardwaru a firmwaru
Máme zkušenosti přes 20 let s vývojem HW a FW na platformách 8b, 16b, 32b, ARM apod. Mezi hlavní aplikace patří např.:
- bateriové napájení
- FW upgrade u uživatele
- layout complexity, impedance matching, USB3.0, LAN, PCIe...
- FW robusnost, dualní FW image
- nevybíjení baterií v uskladněném zařízení na skladě
- sériová čísla, factory settings
Aplikace:
- Wifi komunikace (JSON, HTML, JAVA...)
- řízení krokových motorů
- řízení lineárních motorů
- detektory
- regulace teploty
- 9DOF stabilizace
- telematics, RF, RS422,485, CAN, I2C, LAN...

Vývoj Softwaru pro Windows® i mobilní platformu Android
- vývoj aplikací na zakázku pod OS Windows® a Android
Windows:
- aplikace pro testovací zařízení (logování, sériová čísla, testování, kalibrace, factory default settings...)
- data import/export, aplikace pro konverze dat
- SQL databáze offline/online
- graficky propracované aplikace použitím skinů
- IO komunikace s libovolnými periferiemi (USB, LAN, COM, RS422/485/232, GPIO, I2C...)
- internet access, synchronizace dat,
- vícejazyčná podpora aplikací
- ochrana přístupu do aplikace proti nepovolaným osobám
Android:
- ovládání HW z mobilního zařízení s použitím Webserver aplikace
- podpora Wifi Direct přístupu
- HW s platformou ARM 32b IoT